BITEXCO BUILDING

BITEXCO BUILDING

Cung cấp & lắp dặt phụ kiện cho hệ thống máy phát điện

Đọc thêm ...

KEANG NAM – HA NOI

KEANG NAM – HA NOI

Cung cấp & lắp dặt phụ kiện cho hệ thống máy phát điện ...

Đọc thêm ...

KUMHO PLAZA

KUMHO PLAZA

Lắp đặt 05 máy phát điện 2500KVA

Đọc thêm ...

SAMSUNG SEVT THAI NGUYEN

SAMSUNG SEVT THAI NGUYEN

Cung cấp và lắp đặt phụ kiện ...

Đọc thêm ...